ผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประธานสตรีร่วมแจกผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม
โดย ส.ส.นพดล มาตรศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
Visitors: 59,644