แห่พระเวสสันดร

สตรีชาวบ้านขามร่วมประเพณีแห่พระเวสสันดร เนื่องในงานพระปริวาสกรรม ณ ศาลาใหญ่วัดโพธิ์ทองเจริญ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง
Visitors: 59,640