สาระความรู้เกี่ยวกับสตรี

หน่วยงาน, มูลนิธิต่างๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ.. เพื่อผู้หญิง

--------------------------------------------------------------------------------

1. มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี
ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งทางกฎหมายและตามสืบค้น
โทร. 1134, 02-521-9231-2

2. มูลนิธิเพื่อนหญิง
เป็นเพื่อนที่พักพิงของผู้หญิงยามมีทุกข์ ประสบปัญหา ผู้ชายไม่รับผิดชอบ ถูกข่มขืน
โทร. 02-513-2780, 02-513-1001

3. ฮอตไลน์คลายเครียดของกรมสุขภาพจิต
รับฟังปัญหา ให้คำปรึกษากับผู้หญิงในทุก ๆ เรื่อง 1667

4. สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
ทางสมาคมจะช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาครอบครัว สามีทอดทิ้ง, สามีนอกใจ, สามีไม่ให้ค่าเลี้ยงดูบุตร, สามีทำร้ายทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ผู้หญิง
โทร. 1761, 02-622-2220

5. มูลนิธิผู้หญิง
ทางสมาคมจะช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับความรุนแรงทำร้ายร่างกายจากสามี ถูกทารุณกรรมทางเพศ ถูกข่มขืน
โทร. 02-433-5149, 02-435-1246

6. ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชั่วโมง กรมประชาสงเคระห์
ช่วยผู้หญิงที่มีปัญหาครอบครัว โดนสามี
กรมประชาสงเคราะห์ สะพานขาว กทม. 1507, 1578

7. กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแรงงานหญิงและเด็ก)
- อาคารใหม่15ชั้น ถ. มิตรไมตรี, ดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2246-8006

8. มูลนิธิ ศูนย์ฮอตไลน์
รับปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ปัญหาชีวิต โรงเอดส์ ฟรี!
โทร. 02-276-2950, 02-277-8811

9. บ้านพักฉุกเกิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (มีบ้านให้พัก)
ช่วยเหลือทั้งการให้คำปรึกษา ให้ที่อยู่อาศัยกับผู้หญิงที่มีปัญหาครอบครัว, ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว, ถูกทำร้ายร่างกาย, มีบุตรนอกสมรถ, ถูกข่มขืน, ถูกทอดทิ้ง
โทร. 02-929-2301-10, 02-929-2222, 02-566-2707

10. มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (เอ็มพาวเวอร์)
ให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาแก่ผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสเรียน แต่ต้องการจะเรียนต่อในด้านจ่างๆ ของ กศน.
โทร. 02-236-9272, 02-266-8019

11. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย
ช่วยเหลือสตรีในเรื่องให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทุก ๆ ประเภท เช่น กฎหมายสินสมรส , ค่าเลี้ยงดูบุตรฐ กฏหมายละเมิดสิทธิ์บุคคล
โทร. 02-2241-0737,02-243-9050

12. มูลนิธิ ทองใบ ทองเปาด์
ให้คำปรึกษาเรื่องกฏหมายกับผู้หญิงทุกประเภท
โทร. 02-5416416, 02-5416468

13. สมาคมสะมาริตันส์
แนะนำปรึกษาคลายทุกข์ การแก้ปัญหา หาทางออกให้กับชีวิต หลีกเลี่ยงการฆ่าตัวตาย
โทร. 02-2499977, 02-2497531

14. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี
ให้คำปรึกษาและเสริมสร้างศักยภาพสตรีและสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิสตรี ช่วยเหลือสตรีในด้านกฏหมาย
โทร. 02-6813900 ต่อ 1704

15. เสถียรธรรมสถาน
ให้คำแนะนำเรื่องการคลายทุกข์เพื่อปฏิบัติธรรม ปรึกษาปัญหาธรรมะ
โทร. 02-5090085, 02-5092237, 02-5106697

16. ศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
ให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงที่ถูกกดขี่แรงงาน, ให้คำปรึกาาทางด้านกฏหมายแรงงาน, ให้คำแนะนำเรื่องการหางาน
โทร. 02-972-7035, 02-9726385

17. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงในชุมชนแออัด
ช่วยเหลือผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน
โทร. 02-7315218

18. สมาคมวางแผนครอบครัว
บริการวางแผนครอบครัวแห่งประเทสไทย (สวท.)
โทร. 02-245-1888, 02-2457382-5

19. คลีนิกนิรนาม (โครงการโรคเอดส์)
บริการตรวจกามโรค สภากาชาดไทย (บริการตรวจโรคเอดส์ โดยมีการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ และสำหรับกามโรค มีบริการตรวจซิฟิลิชเดียงอย่างเดียว)
โทร. 02-2564109, จันทร์-ศุกร์ 12.00-19.00 น.
วันเสาร์ 9.00-12.00 น.

20. บ้านพระคุณ
เฉพาะหญิงตั้งครรภ์นอกสมรส ทั้งก่อนและหลังคลอด
โทร. 02-7591201, 02-7599238 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

21. กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องอาหารและยา
โทร. 02-5918472, 02-2029333 หรือสายด่วน อย. 1556

22. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลลูกและดูแลครอบครัวให้กับผู้หญิง เพื่อสร้างความสุขในครอบครัว ป้องกันปัญหาการหย่าร้าง
โทร. 02-9542346-7, 02-9542348

23. คลีนิกวัยรุ่น
บริการวัยรุ่นทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 12-21ปี เกี่ยวกับเรื่องเพศ เรื่องอ้วน เรื่องการเรียน ติดเชื้อทางเพศ ฯลฯ
โทร. 02-6449666 (24 ชม.) โรงพยาบาลรามาฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล

24.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสินค้า ถูกหลอกลวงให้ซื้อ ถูกเอาเปรียบ
โทร. 02-6298250, 02-6298252 หรือสายด่วน 1166

25. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ (กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ)
รับร้องเรียนจากผู้หญิงและคนไทยทุกคน หากถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง ถูกโกงค่าแรงในต่างประเทศหรือต้องการขอความช่วยเหลือ
โทร. 02-5751047-9

26. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพศศาสตร์ศึกษาจุฬา
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเพศ การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
โทร. 02-2188434

27. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
PDA ให้บริการปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว การทำหมัน คุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆ ทำแท้งอย่างถูกกฏหมาย
โทร. 02-2294629 เวลา 08.30-17.00 น. (ของคุณมีชัย วีระไวยทยะ)

http://www.holyzone.net/

Visitors: 59,644