การท่องเที่ยวหลวงพระบาง

โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันนี้พวกเราออกเดินทางโดยรถตู้ ไปยัง

- วัดแสนสุขาราม (ตักบาตรเช้า)

- กลับโรงแรม (รับประทานอาหารเช้า)

- สำนักงานการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว

- พระราชวังหลวงพระบาง

- หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง หรือ หอคำ

- วัดวิชุนราช

- ร้านอาหารหลวงพระบาง

- ศูนย์หัตถกรรมบ้านผามิน

- ออกพบตก

- รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร

- ร่วมงานประเพณี ลอยกระทง

 "หลวงพระบางความประทับใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด"

 

Visitors: 60,219