เลี้ยงต้อนฮับ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รับประทานอาหารพื้นเมือง ริมโขง

ชมการแสดง การร่ายรำ จากนักเรียน

และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง

Visitors: 60,219