แปลอักษร

      โดยพสกนิกรชาวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีกว่า 40,000 คน ร่วมกันแปรอักษรที่ยาวที่สุดในประเทศ เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       ณ บริเวณถนนวินยานุโยคจรด บริเวณวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พสกนิกรทุกหมู่เหล่ากว่า 40,000 คน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์การแปรอักษรยาว 1,500 เมตร ซึ่งยาวที่สุดในประเทศ โดยมีว่าที่ ร.ต.สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดี แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พร้อมตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะตั้งมั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระบรมราโชวาท ตลอดจนแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมยืนแสดงความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที

         ภายในงานมีการแปรอักษรความว่า เรารักในหลวงรัชกาลที่๙ ธ สถิต์ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ และเมืองโบราณอู่ทอง พร้อมจุดเทียนและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี     เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป ฯลฯ อย่างกึกก้อง ท่ามกลางวงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจากดุริยางค์ทหารบกเป็นผู้บรรเลง

     ด้านนางพัชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการรวมพลังความรักความสามัคคีของชาวอำเภออู่ทอง ประกอบด้วย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าคหบดีอำเภออู่ทอง และภาคประชาชน ซึ่งเดิมกลุ่มสตรีทั้ง 13 ตำบล จะร่วมกันจัดเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี แต่เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคต ยังความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง

      ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงได้มีแนวคิดเพื่อถวายความอาลัยอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในนามของอำเภออู่ทอง และพร้อมสานต่อพระราชปณิธานความพอเพียง และพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

 

Visitors: 60,220