โครงการปันน้ำใจถุงยังชีพ ๑๕๕

โครงการปันน้ำใจถุงยังชีพ ๑๕๕ มอบแด่สตรีผู้ยากไร้ ยากจน หรือพิการ ทั้ง ๑๕๕ หมู่บ้าน ของอำเภออู่ทอง

โดยออกเดินทางไปที่ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง มอบให้กับ

- นายมิตร อาจคงหาร อายุ ๗๘ปี

บ้านหนองบอน หมู่ ๗ ต.จรเข้สามพัน

- นางสาวประจบ แป้งผง หมู่ ๑๐ บ้านทุ่งยายฟัก

ณ บ้านพักศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ต.จรเข้สามพัน

- หมู่ ๘   บ้านทุ่งกว้าง

- หมู่ ๑๑ บ้านรางกร่าง

- คุณปู่ ปลด  ปทุมสูติ อายุ ๙๓ หมู่ ๑๓ บ้านวังทอง

- หมู่ ๒    บ้านวังหลุมพอง

เดินทางมอบถุงยังชีพ ณ ตำบลดอนคา

- น้องกาญจนา ศรีพานทอง (พิการแต่กำเนิด)

หมู่ ๖ บ้านโนนหอ ต.ดอนคา

- นางหนู เขียวแดงดี เทอดภูมิ เขียวแดงดี หมู่ ๒ บ้านวัดเก่า ต.ดอนคา

- ป้านิล หงส์เวียงจันทร์ หมู่ ๑๙ บ้านห้วย ต.ดอนคา

- ป้าม่วย หงส์เวียงจันทร์ (เก็บของเก่า) หมู่ ๑๙ บ้านห้วย ต.ดอนคา

เดินทางมอบถุงยังชีพ ณ ตำบลพลับพลาไชย

- นายทองดี ผิวอ่อนดี (เก็บของเก่าขาย) นางวรรณา แขนขวาขา

๒๓ หมู่๘ ต.พลับพลาไชย

- ป้าจำปา ตาฟ่าฟาง หูหนวก หมู่ ๘ ต.พลับพลาไชย

- คุณยายอยู่คนเดียว  หมู่ ๒ ต.พลับพลาไชย

- บ้านนางสวงค์ วงษาสันต์แม่ของนางสาวจารีวรรณ  สนธิเณร

ป่วยเป็นมะเร็ง นอนติดเตียง อายุ ๓๖ ปี หมู่ ๑๔ ต.พลับพลาไชย

Visitors: 59,640