โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 2

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อควาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

ครั้งที่ 2

ในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง กลุ่มเป้าหมาย สตรีอำเภออู่ทอง จำนวน 30  คน

ผู้สนับสนุนโครงการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ณ ลานศูนย์หัตถกรรมผ้าทออู่ทอง (บ้านขาม) ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตจรีอำเภออู่ทองกล่าวต้อนรับ อาจารย์วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ร่วมงานจากนั้น ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 กล่าวถึงความสำคัญในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

นายมารุต สนธิเณร หมออาร์ต ผอ.รพสต.บ้านขามเหนือ ให้ความรู้ ข้อมูลของไวรัสโคโรนา2019

นส.อัมพร พันธ์จันทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผอ.รพสต.บ้านขามเหนือ ให้ความรู้เรี่องการถอดใส่หน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างถูกวิธี

นายธานิน เพ็งอ้น ผช.สาธารณสุข อ.อู่ทอง ให้ข้อมูลการติดเชื้อ การปฏิบัติตนเมื่อติดเชื้อ

ต่อจากนั้นดร.สุภาภรณ์ คางคำ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ วิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ สอนการทำเจลล้างมือโดย

มีส่วมผสมดังนี้

1.คาโบพอล-940.           0.3 g

2.เอทิลแอลกฮอล์ 95%  75 ml

3.น้ำกลั่น.                 25 ml

4.โตรเอทาโนลามีน.   0.25 ml

5.โพรพิลีนไกลคอล.       1 ml


วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

1. ผสม Carbopol-940 สารสร้างเนื้อเจล กับ น้ำกลั่นทิ้งไว้ 1 คืน

หรืออย่างน้อย 3 ชั่วโมง

2. นำส่วนผสมข้อที่1 เติม ไตรเอทาโนลามีนแล้วคนจนเจลหนืดและใส

3.เติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95%

4.เติม Propylene glycol (สารให้ความชุ่มชื้น)

5.เติมสีและกลิ่น ตามความต้องการ แล้วบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะ

 

รอบบ่าย การอบรมทำหน้ากากผ้า

วิทยากรโดย คุณนงนุช ชาญกระบี่ และคุณรุจิรา ปริวัตรชกุลแก้ว

Visitors: 59,640