ศึกษาดูงานบ้านรางจิก

    วัคณะกรรใการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง โดยคุณพชรพรรณ มาตรศรีประธานสตรี นำตัวแทนสตรีจำนวน ๔ คันรถบัส ๑๖๓ คน มาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มผ้าทอมือ บ้านรางจิก หมู่๓ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


โดยที่บ้านรางจิก มีคำขวัญว่า 
" มีต้นจิกเป็นชื่อบ้าน ล้อมรอบภูเขาโอบ ศิลปหัตถกรรม ผ้าขาวม้าทอมือ 

  นวดแผนไทยลูกประคบ  อบกระโจมโบราณ เลื่องลือขนมหวาน สองศาสนาไทย-มุสลิม"

      การที่ได้มาศึกษาดูงานที่กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจิกนี้ ได้ชมการสาธิตการทอผ้า และซื้อของฝาก
สำหรับจุดท่องเที่ยวบ้านรางจิกก็คือ

      ศูนย์การเรียนรู้ผ้าขาวม้าทอมือ "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านรางจิก" 

มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๖ สมัยเชียงแสนสืบมาจนถึงยุคปัจจุบัน

       เมนูเด็ดบ้านรางจิก ได้แก่น้ำพริกบ้านไกลปืนเที่ยง ขนมโคเริงระบำ ข้าวต้มมัดรางจิก ยำยอดจริงใจ
                                                                                               สามารถ ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  081 192 3939

Visitors: 59,644