การฝึกซ้อมร่ายรำ ตลอด ๒๒วัน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น.

การซ้อมรำเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่เทียน

ในช่วงวันแรกๆที่พวกเราตัวแทนสตรีของอำเภออู่ทอง

มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ มาร่วมกันในก่ารฝึกเดินและรำ

วันนี้ยากมากๆ มือและเท้าไม่ยอมไปด้วยกัน ท่ารำดูผิวเผินเหมือนง่าย แต่พอลองทำ

แค่ตั้งวงนิ้วและฝ่ามือมันไม่อ่อนเหมือนน้องๆที่เขามาสอนรำ...

จะไปต่ออย่างไงดีน้อ มีหลายคนพยายามฝึก

คุณแก้ว พูดหนุนใจพวกเรามีกำลังใจ

ในโอกาสครั้งนี้เราจะสู้สุดใจ ขอกราบขอบพระคุณมากๆน่ะค่ะ 

Visitors: 59,643