มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
คุณพชรพรรณ มาตรศรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง 
พร้อมทั้งคณะกรรมการสตรี , 
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย , สมาคมจิตอาสาดอกแก้ว

เดินทางเข้ามอบถุงยังชีพ เงินและข้าวสาร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ที่บริเวณ หมู่ 6 ถนนวิยานุโยค อำเภออู่ทอง

โดยมีนายเสกสรร ถนอมกิตติ
นายอำเภออู่ทอง พร้อมด้วย
คุณนายอัจฉราภรณ์ ถนอมกิตติ ภรรยาให้การต้อนรับ
Visitors: 59,642