อบรมอาชีพโดยอพท.

อบรมอาชีพให้กับสตีอำเภออู่ทองโดยอพท.
แบ่งเป็น3วัน ในการอบรม
รอบเช้า การทำลวดลายกระจกเงา และ การทำผ้าพิมพ์มือ
ร่วมรับแระทานอาหารที่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรดงเย็น
รอบบ่าย การทำเหรียญที่ระลึก ที่ศูนย์เรียนรู้โรงหล่อวิเชียร
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 59,640