เยี่ยมบ้านโครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง


นำโดยคุณพชขรพรรณ มาตรศรี และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลของโครงการปันน้ำใจหนึ่งตำบลหนึ่งหลังคาเรือน

ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ทั้ง๗หลังพร้อมออกสำรวจเยี่ยมสตรีผู้ยากไร้

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒#จุดเยี่ยมที่ ๑
บ้านนางเพชร หวยเพียง
บ้านเลขที่ 18 ม.8 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#จุดเยี่ยมที่ ๒
บ้านนางจรัญญา ปีสิงห์
บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๑๑ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#จุดเยี่ยมที่ ๓ บ้านนายสนั่น นาคชุมพล
บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๑๒ ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#จุดเยี่ยมที่ ๔ บ้านนางศิริ แผนสมบูรณ์
แม่ผู้ยากไร้ดูแลลูกชาย พิการติดเตียงมา ๑๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ ๒ ต.อู่ทอง

#จุดเยี่ยมที่ ๕ บ้านนายประโยชน์ วงพาณิช บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ บ้านดอนงิ้ว
ผู้ประสบอัคคีภัย กลุ่มสตรีและผู้มีจิตศรัทธาได้ จัดสร้างบ้านให้ ปี ๒๕๕๙

#จุดเยี่ยมที่ ๖ เยี่ยมสตรีไร้บ้าน
ต.บ้านดอน ป้าแก้ว แก้วเพชร อายุ ๗๒ ปี
ไม่มีครอบครัว อาศัยเพื่อนบ้านอยู่ ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง คณะสตรีอู่ทอง
จะปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้อยู่อย่างปลอดภัย เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

#จุดเยี่ยมที่ ๗ คุณป้าสวิง ออมสิน
สตรี ม.๗ ต.ดอนมะเกลือ
สตรีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ สตรีอำเภออู่ทองจะดำเนินการสร้างบ้านให้เป็นหลังที่ ๘ ปีนี้

#จุดเยี่ยมที่ ๘ ป้าสมจิตร ศรีกุมมา
บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ ๖ ต.สระยายโสม ป้าได้รับบ้านเป็นคนแรก ปี ๒๕๕๗
ตอนนั้นป้าจิตร ป่วยไม่ค่อยดี ผ่านมา ๕ ปี ป้าดูดีแข็งแรงแต่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พูดแล้วลิ้นแข็งแต่พอฟังเข้าใจ

เราได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือไว้ให้

#เยี่ยมบ้านจุดที่ ๙ บ้านป้ากรอง สตรีพิการ
บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑ ต.จรเข้สามพัน ปัจจุบันป้ากรองได้เสียชีวิตไปแล้ว
จึงได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสามีและลูก ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขดี

ภารกิจในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนายอัจฉราภรณ์ ถนอมกิตติ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภออู่ทอง ร่วมเดินทาง
มอบเงินและสิ่งของ ขอบกราบขอบพระคุณจากใจค่ะ....

Visitors: 59,644