คณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม

      คณะศึกษาดูงานจำนวน ๑๕๐ คน จากฝ่ายส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี กองสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผ่านโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง่านเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี และคณะกรรมการสตรีตำบลคลองสาม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดย ดร.วีระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
     เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หัตถกรรมผ้าทออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง
พร้อมประธานสตรีทุกตำบลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
ชมพรีเซ้นต์การทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองตลอดปีที่ผ่านมา 
จากนั้นชมการแสดงชุดอเมซิ่งสุพรรณบุรี จากสตรีตำบลจรเข้สามพัน 
ต่อด้วยการแสดงรำแคน จากสตรีตำบลสระยายโสม 
จบการแสดงเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมผ้าทออู่ทอง และซื้อสินค้ามากมาย....
Visitors: 59,642