งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันรัฐพิธี ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
      โอกาสนี้ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองได้ร่วมต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจากนายเสกสรร ถนอมกิตตินายอำเภออู่ทอง ให้นำหัตถกรรมผ้าทออู่ทองออกแสดงในร้าน ที่งานดอนเจดีย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
และต่อด้วยภาพบรรยากาศงานช่วงเย็น คุณพชรพรรณ มาตรศรี นำทีมสตรีอำเภออู่ทอง มาช่วยงานออกร้านเฮฮาพาโชค
ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และร่วมต้อนรับประธานจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 59,643