งานทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๒๓

งานทวารวดีสตรีศรีอู่ทอง ครั้งที่ ๒๓ 
จัดขี้น ณ สนามโรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง 
วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
ชมคอนเสิร์ตต่าย อรทัย
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การอุปการะตลอดปีที่ผ่านมา 
ขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ใมาร่วมงาน..
Visitors: 59,644