เชื่อมโยงวัฒนธรรมหลวงพระบาง สู่ อำเภออู่ทอง

โครงการศึกษาดูงาน นโยบายเชื่อมโยงวัฒนธรรมหลวงพระบาง สู่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๔-๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานที่ศึกษาดูงาน บ้านซ่างไฮ่ ออกพบตก บ้านผานม นำคณะโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และผู้นำสตรีอำเภออู่ทอง
Visitors: 42,987