โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้นำสตรี อู่ทอง รุ่นที่ ๔

โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้นำสตรี อู่ทอง รุ่นที่ ๔
ต.บ้านดอน , ต.ดอนมะเกลือ
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วิทยากรโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มารยาทในการวางตัวในสังคม
มารยาทในการรับประทานอาหาร
มารยาทในการยืน การนั่ง
มารยาทในการไหว้
เรื่องการพัฒนาบุคลิคภาพ ฯลฯ
และ นางวณิชชา บุญธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเรื่องการเดิน และการไหว้
Visitors: 49,810