โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้นำสตรี อู่ทอง รุ่นที่ ๓ โครงการเพิ่มศักยภาพ "ผู้นำสตรี" อู่ทอง รุ่นที่ ๓
ต.สระยายโสม , ต.สระพังลาน , ต.ดอนมะเกลือ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วิทยากรโดย อาจารย์วรรณิกา เกิดบาง
อาจารย์ประจำหลักสูตร ออกแบบนิทรรศการและการแสดง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
และนางสาวจุฑารัตน์ เกิดลาภ
เลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ครอสอบรมวันนี้
การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา
การดูแลสุขภาพ
เสื้อผ้าหน้าผม เครื่องประดับ (ที่ถูกกาลเทศะ)
SAMRT การแต่งกาย (ออกงาน)
การเลือกโทนสี การแมชชิ่่งสี เสื้อผ้า
เทคนิคการยืน การนั่ง ในที่ชุมชน
การรับโทรศัพท์ในที่ประชุม
มารยาทในการเข้าสังคม
มารยาทในการพูด หลักการพูดที่ดี
การรับประทานอาหาร
เรื่องการพัฒนาบุคลิคภาพ ฯลฯ แบบเบื้องต้น

รอบบ่าย
นางวณิชชา บุญธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
อบรมเรื่องการเดิน และการไหว้
ขอขอบคุณ
งบประมาณในการอบรม
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Visitors: 59,644