โครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้นำสตรี อู่ทอง รุ่นที่ ๒

โครงการเพิ่มศักยภาพ "ผู้นำสตรี" อู่ทอง รุ่นที่ ๒
ต.หนองโอ่ง , ต.อู่ทอง , ต.กระจัน , ต.เจดีย์
วันพุธที่ ๑๙ กันายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วิทยากรโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มารยาทในการวางตัวในสังคม
มารยาทในการรับประทานอาหาร
มารยาทในการยืน การนั่ง
มารยาทในการไหว้
เรื่องการพัฒนาบุคลิคภาพ ฯลฯ
และ นางวณิชชา บุญธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเรื่องการเดิน และการไหว้
Visitors: 59,642