เพิ่มศักยภาพ ผู้นำสตรี อู่ทอง รุ่นที่ ๑

โครงการเพิ่มศักยภาพ "ผู้นำสตรี" อู่ทอง รุ่นที่ ๑
ต.บ้านโข้ง , ต.พลับพลาไชย , ต.ดอนคา
วันศุกร์ที่ ๑๔ กันายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ท่านสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
คุณพชรพรรณ มาตรศรี พร้อมด้วยผู้นำสตรีให้การต้อนรับ
วิทยากรนำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
อบรมเรื่องมารยาทในการพูด,และการรับประทานอาหาร
และ นางวณิชชา บุญธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี อบรมเรื่องการเดิน และการไหว้
Visitors: 59,644