อบรมกฏหมายสตรี รุ่นที่ ๓

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฏหมายแก่ผู้นำสตรีอำเภออู่ทอง ๑๕๕ หมู่บ้าน รุ่นที่ ๓
ตำบลหนองโอ่ง , ตำบลสระยา่ยโสม, ตำบลสระพังลาน , ตำบล ดอนมะเกลือ
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยนายบุญเสริม บุญเรืองรอด และนายสท้าน คล้ายสุบรรณ นิติกรชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร
Visitors: 59,644