อัลบั้มใหม่

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฏหมายแก่ผู้นำสตรีอำเภออู่ทอง ๑๕๕ หมู่บ้าน รุ่นที่ ๒ 
ตำบลหนองโอ่ง , ตำบลอู่ทอง , ตำบลกระจัน , ตำบล เจดีย์ 
วันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยนายบุญเสริม บุญเรืองรอด นิติกรชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร
ท่านชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทองเป็นพระธานในการเปิดพิธีอบรม
นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
จบงานถ่ายภาพหมู่ คุณพชรพรรณ มาตรศรีมอบของที่ระลึก แก่วิทยากรทั้ง 2 ท่าน

Visitors: 59,640