โครงการบ้าน ปันน้ำใจ ๑ตำบล๑หลังคาเรือน หลังที่ ๗

พิธีมอบบ้านในโครงการบ้านปันน้ำใจ๑ตำบล๑หลังคาเรือน หลังที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยนายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทองเป็นประธานในพิธี ให้แด่นางเพชร หวยเพียง บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คุณพชรพรรณ มาตรศรี นำทีมสตรีในตำบลบ้านโข้ง ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น
Visitors: 42,988