ปี ๒๕๖๑ หลังที่ ๗ ต.บ้านโข้ง

พิธีมอบบ้านในโครงการบ้านปันน้ำใจ๑ตำบล๑หลังคาเรือน หลังที่ ๗ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

โดยนายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทองเป็นประธานในพิธี 
มอบให้แด่นางเพชร หวยเพียง
บ้านเลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
คุณพชรพรรณ มาตรศรี นำทีมสตรีในตำบลบ้านโข้ง ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น
Visitors: 58,981