อบรมกฏหมายสตรี รุ่นที่ ๑

โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านกฏหมาย แก่ผู้นำสตรีอำเภออู่ทอง รุ่นที่ ๑ 
วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
โดยมีผู้นำสตรีจาก ตำบลบ้านโข้ง ตำบลพลับพลไชย ตำบลดอนคา จำนวน 120 คน
นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยให้การต้อนรับ
นายวีระ มหธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
คุณพชรพรรณมาตรศรี กล่าวราวยงาน
นางนุชนภา โพธิเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 
พ.ต.อ ภูวดิท คงเพ็ชร ผกก.สภ.อู่ทอง ให้เกียรติร่วมงาน
Visitors: 59,642