โครงการ การจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการ การจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. โดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี พร้อมด้วยประธานสตรีและรองประธานสตรี มีตัวแทนสตรี ทั้ง 13 ตำบล  จำนวน 155 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียง
Visitors: 43,854