โครงการ การจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง

วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.

โดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี

พร้อมด้วยประธานสตรีและรองประธานสตรี มีตัวแทนสตรี ทั้ง 13 ตำบล  จำนวน 155 หมู่บ้าน

เข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพียง

Visitors: 59,642