กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสตรีสากล ๒๕๖๑

คุณพชรพรรณ มาตรศรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำทีมสตรีในอำเภออู่ทอง ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสตรีสากล ณ วัดหนองกุฏิ และโรงเรียนบ้านหนองกุฏิ ต.พลับพลาไชย โดยกิจกรรมมีดังนี้
1.มอบโรงเรือน ปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสร้างรายไก้ให้กับนักเรียน
2.นำสตรีกวาดทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกุฏิ
3.ทำบุญเลี้ยงพระ อุทิศแด่สตรีผู้ล่วงลับของอำเภออู่ทอง
4.เลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุฏิ
5.ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพี่น้องสตรีที่มาร่วมงานกิจกรรม
Visitors: 59,644