มอบบ้านหลังที่ ๖ ปี ๒๕๖๐

คุณนายจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธีมอบบ้าน
คุณนา่ยวณิชชา บุญธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
มอบบ้านในโครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน หลังที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ นายประโยชน์ วงพานิช 
บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ บ้านดอนงิ้ว ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยการนำของคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองและกรรมการ
Visitors: 59,644