งานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภออู่ทอง

ประมวลภาพ ชาวเมืองโบราณอู่ทอง เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คุณพชรพรรณ มาตรศรีนำทีมสตรีและจิตอาสา ตกแต่งภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
Visitors: 45,479