งานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อำเภออู่ทอง

ประมวลภาพ ชาวเมืองโบราณอู่ทอง

เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ วัดพระศรีสรรเพชญาราม (วัดเขาพระ) อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คุณพชรพรรณ มาตรศรีนำทีมสตรีและจิตอาสา

ตกแต่งภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

Visitors: 59,644