งานอพท.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

        คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง โดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานสตรี ได้รับเกียรติจาก อพท.อู่ทอง

นำสตรีอำเภออู่ทอง ๕ ชาติพันธุ์ ร่วมตอนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

ในงานกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Visitors: 45,479