งานอพท.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

        คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง โดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานสตรี

ได้รับเกียรติจาก อพท.อู่ทอง นำสตรีอำเภออู่ทอง ๕ ชาติพันธุ์

ร่วมตอนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

ในงานกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

และ ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

Visitors: 59,641