งานอพท.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

        คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง โดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานสตรี ได้รับเกียรติจาก อพท.อู่ทอง นำสตรีอำเภออู่ทอง ๕ ชาติพันธุ์ ร่วมตอนรับ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในงานกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่าง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
Visitors: 42,987