โครงการปลูกป่า วัดเขาทำเทียม

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณทอง (อพท.๗) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ร่วมใจปลูกต้นยางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณวัดเขาทำเทียม หมู่ที่ ๙ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
Visitors: 59,644