พิธีเปิดโครงการออกแบบพัฒนา

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการออกแบบพัฒนาและยกระดับสินค้าโบราณเมืองอู่ทอง โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุพรีพัฒน์ จองพานิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก อพท7 และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ วัดเขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
Visitors: 57,591