สอนทำดอกไม้จันทร์

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ได้จัดอบรมการทำดอกไม้จันทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในรูปของดอกสุพรรณนิการ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้สื่อความหมายแทนความจงรักภักดีของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงในเดือนตุลาคมนี้
Visitors: 59,642