สตรีตำบลนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลนครหลวง นำคณะกรรมการพัฒนาสตรี เข้าศึกษาดูงาน กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ตำบลกระจัน 
และวิสาหกิจชุมชนกล้วยโสมจันทร์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยในเวลา ๐๘.๓๐ น.
เข้าศึกษาดูงานกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือตำบลกระจันโดยมี
อาจารย์ภารดี วงศ์สรีจันทร์ ให้ความรู้

เวลา ๑๐.๐๐ น. เดินทางไปสักการะ
สมเด็จพระพุทธปูษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือหลวงพ่ออู่ทอง
ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง พระพุทธรูปแกะสลักภูผา
ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ( วัดเขาทำเทียม )

เวลา ๑๑.๐๐ น. เดินทางไปยังที่ทำการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง (ปั้มเอสโซ่อู่ทอง)
คุณพชรพรรณ มาตรศรี ให้ความรู้ด้านการบริหารงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีชุมชน..จนกระทั่งได้รับรางวัลมากมาย
เวลา ๑๒.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกล้วยโสมจันทร์ ตำบลสระยายโสม คุณ สุภัสศรณ์ พงษ์พานิช ให้ความรู้ด้านการบริการจัดการ

เวลา๑๔.๐๐ น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก และเดินทางกลับ
Visitors: 59,642