การแสดงแสง-สี-เสียง

ดารแสดงแสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยะ ณ มูลนิธิสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง นำทีมคณะผู้นำสตรี และสตรีชาวอู่ทอง เข้าร่วมแสดงอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม
Visitors: 45,481