การแสดงแสง-สี-เสียง

ดารแสดงแสง สี เสียง อู่ทอง อู่อารยะ

ณ มูลนิธิสุวรรณภูมิ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง

นำทีมคณะผู้นำสตรี และสตรีชาวอู่ทอง เข้าร่วมแสดงอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม

Visitors: 59,644