ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์

ชาวอู่ทองร่วมสร้างประวัติศาสตร์ โดยการร่วมใจกันแปรอักษร ใช้คนยืนเป็นตัวอักษรและสระ ยาวที่สุด โดยใช้คำว่า เรา หัวใจ ๙ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรัดร์ รูปธรรมจักร เมืองโบราณอู่ทอง คุณพชรพรรณ มาตรศรี (คุณแก้ว) ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และ นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอู่ทองทุกหมู่เหล่า แสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ถนนวินยานุโยค อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทางคณะผู้จัดงาน ขอขอบพระคุณมายังพี่น้องชาวเมืองโบราณอู่ทองทุกๆ ท่าน
Visitors: 59,643