มอบบ้านหลังที่ ๕ ให้แก่ นางศิริ แผนสมบูรณ์ สตรีตำบลอู่ทอง

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง โดยการนำของคุณพชรพรรณ มาตรศรี และคณะกรรมการ ได้ให้การต้อนรับ นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคุณนายวณิชชา บุญธรรม รองนายกเกล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบบ้าน ในโครงการปันน้ำใจ ๑ ตำบล ๑ หลังคาเรือน หลังที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้แก่นางศิริ แผนสมบูรณ์ ณ บ้านเลขที่ ๓๓๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 59,644