รวมงานทราวดีสตรีศรีอู่ทอง

งานทวารวดีสตรีศรีแู่ทอง ครั้งที่ ๒๔
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พบกับวงดนตรี ระเบียบวาทะศิลป์
Visitors: 59,644