สุพรรณบุรี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร สตรี ภาคกลาง

            สุพรรณบุรี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กร สตรีภาคกลาง ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรสตรี ระดับภาคกลาง
โดยมีนางสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง ในนามของผู้นำสตรีและสมาชิกองค์กรสตรี
ภาคกลาง 25 จังหวัด กล่าวรายงาน มีนางจริยา โพธสุธน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี
นางอุษณีย์ โฆษิตสกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
นางชพรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง พร้อมคณะให้การต้อนรับ
            องค์กรสตรีภาคกลาง ประกอบด้วย 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด สมุทรสงคราม ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  
            โดยกำหนดให้มีการประชุม และดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปีละ 3 ครั้ง สัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ใน 25 จังหวัด
ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 โดยจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพหลักหลังจากประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานด้านการพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง
             และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ อำเภออู่ทอง เพื่อนำรูปแบบการทำงานของกลุ่มเพื่อนำรูปแบบไปปรับใช้ ในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาองค์กรของตนเองให้เข้มแข็ง
             นายพิภพ บุญธรรม กล่าวว่า จากการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทราบว่าคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกจังหวัดมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของจังหวัดเป็นอย่างดียิ่ง หัวใจและความยิ่งใหญ่ของความสำเร็จ ที่สำคัญของสตรี ก็คือการบริหารการจัดการที่มีศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
            ซึ่งผลของกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ได้ว่า “พลังสตรีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่” และเป็นพลังที่มีศักยภาพ เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้ผู้ชาย สามารถพัฒนานำพาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเจริญและมั่นคงได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป
Visitors: 59,643