งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอแระชุมอาชาสีหมอก
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
Visitors: 38,286