งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี ๒๕๕๙

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559
    จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2559 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
    เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี
    ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ
    ในงานนี้คุณพชรพรรณ มาตรศรีนำคณะสตรีในอำเภออู่ทองแต่งกายแบ่งออกเป็น วิถีชีวิต 5 ชาติพันธุ์ โดย
ขบวนแรกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองแต่งกายในชุดทราวดีย้อนยุค ถือป้ายคำขวัญของอำเภออู่ทอง มีใจความว่า
อำเภออู่ทอง "แหล่งรอยพระพุทธบาท เกียรติประกาศผ้าทอ เจ้าพ่อพระยาจักร ถิ่งรักไทยทรงดำ ถ้ำเสือพระดี มีคอกช้างดิน ถิ่นเก่าน้ำตก"
    คุณพชรพรรณ มาตรศรีแต่งกายในชุดผ้าทอประจำอำเภออู่ทอง ชุดการอพยบไทยลาวเวียง ชุดไทยทรงดำ ชุดชาวไทยเชื้อสายจีน ชุดไทยลาวครั่ง และปิดขบวนสุดท้ายด้วยชุดเสื้อผ้าทอลูกไม้ลายไทย ในขบวนแห่จำลองงานอุปสมบท ดูสีสันงดงามตระการตา
Visitors: 59,644