ร่วมบริจาค สมทบทุนสร้างบ้านต.สระพังลาน

ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน เวลา 11.45 น. ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและบริจาคเงิน สมทบทุนสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
ครอบครัวนายลำไพ กาญจนพันธ์ ณ บ้านเลขที่ ๒๓๕ หมู่ ๑ ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และคณะกรรมการ
Visitors: 59,640