ร่วมบริจาค สมทบทุนสร้างบ้าน ผู้ประสบอัคคีภัย ต.หนองโอ่ง

ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
และบริจาคเงิน สมทบทุนสร้างบ้าน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 
ครอบครัวนางสาวพันธุ์ โรจน์บุญถึง บ้านเลขที่ ๑๐๗ 
และครอบครัวนายอำพล โรจน์บุญถึง บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๑ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และคณะกรรมการ
Visitors: 42,988