สัมมนาขยายผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน อพท.

การสัมมนาขยายผลการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน อพท.สู่ชุมชนท่องเที่ยวใน ๕ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว (๕คลัสเตอร์)
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
งานนี้คุณพชรพรรณ มาตรศรี นำทีมผู้นำสตรีของอำเภออู่ทองเข้าร่วมการประชุม ด้วยการแต่งการตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอู่ทอง อาทิเช่น การแต่งกายในชุดไทยลาวเวียง , ชุดไทยทรงดำ , ชุดลาวครั่ง ทำให้ได้รับการชื่นชมจากคณะจัดงานในครั้งนี้
Visitors: 59,640