ปี ๒๕๕๘ หลังที่ ๔ ต.หนองโอ่ง

       สร้างเสร็จอย่างสวยงามด้วยงบประมาณ ๒แสน๑หมื่น๖พันบาท บ้านจากโครงการปันน้ำใจ๑ตำบล๑หลังคาเรือน หลังที่ ๔ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง 
ให้แก่ ครอบครัวของนางประไพ นาคชุมพล บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ ๑๒ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
       นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคุณนายวณิชชา บุญธรรม รองนายกเกล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี 
เป็นประธาน
       โดยการนำของคุณพชรพรรณ มาตรศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองและกรรมการ
บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น พี่น้องสตรีตำบลหนองโอ่งมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
Visitors: 59,644